CENNIK

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej dostosować ofertę do oczekiwań naszych Klientów, zachowując przy tym wysokie standardy obsługi prawnej. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie, stosując przy tym zasadę minimalizacji kosztów Klienta.

Dbamy o zachowanie transparentnych zasad rozliczeń z Klientem. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia przekazujemy Klientowi całościowy koszt związany ze zleconą adwokatowi sprawą oraz informujemy o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z jej prowadzeniem.

Ustalenie wysokości honorarium następuje z uwzględnieniem stopnia zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy i czasu – tak, by kompleksowo, rzetelnie i przy zachowaniu najwyższej staranności świadczyć usługi na rzecz Klientów na najwyższym poziomie.

W zależności od preferencji Klienta oferujemy kilka sposobów ustalania stawki wynagrodzenia:

  • stawka godzinowa

Wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin pracy Kancelarii oraz ustalonej indywidualnie z Klientem stawki godzinowej, w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Niniejsza forma rozliczeń pozostaje korzystną dla Klientów, którzy potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

  • ryczałt miesięczny

Wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych przez Kancelarię w danym miesiącu. Przedstawiona forma rozliczenia proponowana jest Klientom przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.

  • opłata jednorazowa

Wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma lub dokonanie konkretnej czynności itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych opłatą jednorazową.

  • Success fee

Wynagrodzenie stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi zaś swoistą premię dla Kancelarii od osiągniętego sukcesu, określane jest np. procentowo, a pozostaje zależne od wygranej w konkretnej sprawie bądź od osiągnięcia konkretnego rezultatu (np. podczas negocjacji).