O MNIE

Ewelina Wernik – Założycielka Kancelarii. Adwokat wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł zawodowy Adwokata uzyskałam po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W trakcie studiów brałam udział w licznych projektach badawczych, zmierzających do podniesienia świadomości prawnej młodzieży oraz osób dorosłych, m.in. w ramach działalności Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Byłam również członkiem Studenckiej Poradni Prawnej, udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym. Od 2010 roku zdobywałam doświadczenie zawodowe w renomowanych i wiodących kancelariach adwokackich, m.in. w Warszawie i Olsztynie.

Specjalizuję się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiadam doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności w przedmiocie zakładania i przekształcania spółek prawa handlowego, a także sporządzania i opiniowania umów handlowych. W swojej praktyce zawodowej prowadziłam też wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego, reprezentując Klientów w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz dotyczących regulowania kontaktów rodziców z dziećmi. Obszarem moich zainteresowań jest również prawo medyczne – w szczególności postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych za tzw. błędy medyczne oraz w sprawach odpowiedzialności karnej lekarzy i  szpitali za szkodę wyrządzoną pacjentowi w trakcie wykonywania czynności medycznych.

Posługuję się biegle językiem niemieckim, w tym terminologią prawniczą (deutsche juristische Fachsprache).