PRAWO KARNE

Kancelaria zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń. Prowadzimy sprawy karne na każdym ich etapie – od postępowania przygotowawczego, poprzez właściwe postępowanie sądowe, aż do wykonawczego.

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób zatrzymanych i oskarżonych w postępowaniach karnych, jak i do ofiar przestępstw. Pokrzywdzonym pomagamy we wniesieniu aktu oskarżenia, reprezentując ich w roli oskarżyciela posiłkowego czy też wywodząc roszczenie o należne im odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 

Z praktyki wynika, że efektywne zabezpieczenie interesów Klienta wymaga profesjonalnej pomocy adwokata, już na samym początku prowadzenia sprawy, zarówno w odniesieniu do prowadzenia obrony jak i w przypadku reprezentowania interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach powyższej specjalizacji Kancelaria oferuje następujące usługi prawne:

Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, Kancelaria jest gotowa udzielać niezwłocznej pomocy prawnej również w sytuacjach wymagających nie tylko udzielenia porady prawnej, ale natychmiastowego zaangażowania, w tym podjęcia obrony Klienta. 

W sprawach pilnych, w szczególności w przypadkach zatrzymań oraz posiedzeń dotyczących zastosowania tymczasowego aresztowania, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu Kancelarii.