PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne, to sprawy cywilne szczególnego rodzaju, które wiążą się z silnymi emocjami i stresem. Wszelkie rozstrzygnięcia Sądu Rodzinnego wywierają bowiem konkretne skutki w życiu stron, jak i w życiu ich wspólnych dzieci. Kancelaria zapewnia pomoc prawną we wszystkich najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem rodziny, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania przed sądem.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego, Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach takich jak: