RODO

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych osób jest Adwokat Ewelina Wernik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ Ewelina Wernik Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 133 („Administrator”).
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których mowa powyżej, osobą kontaktową jest z adwokat Ewelina Wernik, adres email: kontakt@kancelaria-wernik.pl, numer telefonu: 725 452 217.
 3. Dane będą przetwarzane:
  1. w celu realizacji zadań wynikających z zawarcia umowy na realizację usługi prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), lub
  2. za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą, wyrażoną poprzez udostępnienie swoich danych Administratorowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), lub
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (lub innych przepisów obowiązujących adwokatów i radców prawnych) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą, w tym dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, jak również w celu kontaktu z klientem na potrzeby realizacji usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 4. Okres przechowywania danych:
  1. W przypadku opisanym w pkt 3.a – do momentu zakończenia świadczenia usług;
  2. W przypadku opisanym w pkt 3.b – do momentu wycofania zgody;
  3. W przypadku opisanym w pkt 3.c – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. W przypadku opisanym w pkt 3.d – do momentu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w punkcie 3.c powyżej, obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w innych celach, o których mowa w punkcie 3 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy z Adwokatem Eweliną Wernik.
 9. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  1. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
  2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy administracji publicznej);
  3. właściwe organy samorządu adwokatów – w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
  4. biura informacji gospodarczej;
  5. podmioty świadczące usługi:
   – informatyczne;
   – płatnicze;
   – księgowo- finansowe;
   – audytorskie i kontrolne;
   – windykacyjne;
   – drukarskie;
   – niszczenia dokumentów;
   – pocztowe oraz kurierskie.

Copyrights 2022 © Adwokat Ewelina Wernik l POLITYKA PRYWATNOŚCI | RODO | Strona wykonana przez Marketing Prawników