PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych
w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Swoją ofertę kierujemy do podmiotów leczniczych, lekarzy oraz pacjentów. 

Świadczymy kompleksową pomoc prawną lekarzom oraz placówkom medycznym na wszelkich płaszczyznach ich aktywności. Doradzamy podmiotom medycznym w ich bieżącej działalności, analizujemy i przygotowujemy projekty dokumentacji medycznej, sporządzamy opinie prawne. Oferujemy także pomoc prawną lekarzom w konfliktach z pacjentami – zarówno w sprawach cywilnych, karnych, jak również związanych z odpowiedzialnością zawodową. 

Pacjentom zaś oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym, w związku z nienależytym udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Ofertę kierujemy w szczególności do pacjentów, którzy doznali szkody wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych, jak również pacjentów zakażonych w placówkach leczniczych bakteriami czy wirusami. Ponadto oferujemy pomoc w realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw, w tym prawa do dokumentacji medycznej.

Usługi Kancelarii z tej dziedziny prawa obejmują m.in.: